Kalendarz muzułmański

Kalendarz muzułmański

Kalendarz mahometański został wprowadzony przez Mahometa w 632 r. Odrzucił on stosowaną dotąd przez Arabów rachubę czasu, opartą na systemie księżycowo-słonecznym, z miesiącami przestępnymi i erą, liczoną od tzw. „roku słonia” (tj. roku …

Problem ery

Problem ery

Kalendarz juliański uporządkował wiele spraw związanych z rachubą czasu, ale nie wszystkie. Liczenie mijających lat od założenia Rzymu nie upowszechniło się. Obowiązywała raczej „era konsularna”, tj. liczenie lat według urzędujących konsulów bądź cesarzy. W tej sytuacji korelacja rozmaitych …

Kalendarz Majów

Kalendarz Majów.

Prawdopodobnie kalendarz Majów to najstarszy kalendarz świata. Nie jest on — ściślej mówiąc — dziełem Majów, lecz ich poprzedników, Olmeków, twórców tzw. „Kultury—Matki” (odkrytej w południowej części meksykańskich stanów Vera Cruz i Tabasco), a nawet Pre-Olmeków.

„Kultura-Matka” rozwijała …