Křestní jména začínající na A.

Křestní jména začínající na A..

Adame – nezávislý, analyzování. Omezený ve svých iniciativách kvůli nedostatku sebevědomí, ale rád zdůrazňuje jeho důležitost. Má rád klid.
svátek: 6 duben, 24 prosince
Adolf – charakter s temperamentem, dynamický, schopný vůdce s pevným přesvědčením. Při absenci sebekontroly to může být nebezpečné.
svátek: 11 Únor, 14 Únor, 19 duben, 17 červen, 21 srpna
Adriane – osobnostní dynamika odvážná a intuitivní. Má vrozené manažerské schopnosti. Filantrop.
svátek: 4 značka, 5 značka, 8 červenec, 8 září
Albert – čistá mysl, má hodně ušlechtilosti a porozumění k ostatním lidem. Skvělá schopnost předvídat události.
svátek: 18 Únor, 17 červen, 7 srpna, 15 listopad, 21 listopad
Aleksander – ochranný, obrana slabšího proti silnějšímu. Pronikavý, často zákeřné. Hodně času tráví rodinnými záležitostmi.
svátek: 15 leden, 26 Únor, 27 Únor, 10 značka, 18 značka, 20 značka, 24 duben, 3 Smět, 18 Smět, 10 červenec, 17 červenec, 11 srpna, 28 srpna, 13 září, 12 prosince
Alfons – neklidný typ, dychtivý bojovat, s malým sebevědomím. Rád vše analyzuje.
svátek: 1 červen, 27 červenec, 1 srpna, 2 srpna, 16 srpna, 19 září, 30 říjen, 31 říjen
Alfréd – rozumné, chytrý, ví, jak dobře poradit. Nerad se plete do svých osobních záležitostí. Dá se to také spočítat.
svátek: 4 červenec, 19 červenec, 4 srpna, 14 srpna, 14 prosince
Alojzy – moudrý muž, skromný ve slovech, ale drtit vše za nepříznivých podmínek.
svátek: 21 červen
Ambrož – silná individualita, která nesnese kritiku. Tvořivý, neklidný se spoustou humoru. Talent ve výuce cizích jazyků.
svátek: 20 značka, 4 duben, 16 srpna, 16 říjen, 2 listopad, 7 prosince
Anastasius – rád léčí lidské duše a těla, dát naději pochybovačům. Přinášet s ním útěchu a často i radost.
svátek: 22 leden, 27 duben, 20 Smět, 11 červen, 5 prosince
Anatol – slunný, pěkný, laskavě. V nepříznivých podmínkách to může být otravné a otravné.
svátek: 20 značka, 2 Smět, 3 červenec, 20 listopad
Andrzeje – rozený vůdce, mít významnou osobnost ve veřejném životě. Odvážná, bystrá a poradní povaha.
svátek: 6 leden, 19 leden, 4 Únor, 12 duben, 27 duben, 13 Smět, 16 Smět, 12 červenec, 16 červenec, 17 červenec, 21 červenec, 1 listopad, 10 listopad, 24 listopad, 30 listopad, 10 prosince
Antoni – kritická mysl, univerzální. Dobrý odborník na lidskou povahu. Tvrdohlavý a nestálý. Konzistentní v rozhodnutí přijatém jednou.
svátek: 9 leden, 12 leden, 17 leden, 6 Únor, 1 značka, 28 značka, 3 duben, 10 duben, 7 červen, 13 červen, 5 červenec, 7 červenec, 24 červenec, 3 září, 24 říjen, 31 říjen, 7 listopad, 28 prosince
Anzelm – lačný po moci, věřící v úspěch, skromný. Vždy zaneprázdněn. Je těžké ho přesvědčit, protože trvá na svém úsudku.
svátek: 18 značka, 21 duben
Arkadiusz – šťastlivec, má rád hojnost a pohodlí. Trochu líný. Citlivý, bystrý pozorovatel. Tvrdohlavý, náročný.
svátek: 12 leden, 4 značka, 13 listopad
Arnold – rád ovládá každou situaci. Hlad po moci a vlivu na ostatní. Má intuici, který vám vždy umožní předvídat záležitosti, které jsou pro ostatní neviditelné.
svátek: 19 Únor, 18 červenec, 9 říjen
Artur – pomalý, ale kritická mysl. Skromný. Chce přizpůsobit lidi a okolnosti svým požadavkům a preferencím. Umělecká a citlivá povaha.
svátek: 6 říjen
Anastasius – o pevných pravidlech, nemění svůj názor, pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti
svátek:
srpen – autoritativní, ambiciózní, často všestranné. Kreativní mysl. Ne moc šetřící. Věnováno rodině. Velký filantrop.
svátek: 28 leden, 29 duben, 19 Smět, 28 Smět, 28 srpna