Oslavy narozenin v Africe

Oslavy narozenin v Africe

V západní Africe vezme matka osm dní po narození dítě na první dlouhou procházku a přátelé a rodina jsou pozváni na oslavu narozenin.. V některých afrických kmenech se místo narozenin konají iniciační obřady pro skupiny dětí. Když děti dosáhnou určeného věku, učí zákon, přesvědčení, celní, písně a tance z jejich kmene. Masajští chlapci ve věku kolem třinácti až sedmnácti let procházejí dvěma fázemi přípravy na dospělý život. První fáze trvá asi tři měsíce. Chlapci odcházejí z domu svých rodičů, malují si těla na bílo a učí se stát se mladými válečníky. Na konci této fáze jsou jejich hlavy oholeny a jsou obřezány. Ve druhé fázi, mladí válečníci si nechávají narůst dlouhé vlasy a žijí v manyatta táborech, kde se učí lovit divoká zvířata, které mohou napadnout jejich stáda. Tato fáze může trvat několik let. Až budou připraveni, najdou si ženu, ožení se a stanou se majiteli velkých stád dobytka jako jejich otcové. Dívky jsou zasvěceny, když jim je čtrnáct nebo patnáct. Do manželských povinností je zavádějí starší ženy. Učí se, jak se starat o děti. Brzy nato se vezmou a vedou život podobný jejich matkám.