Křestní jméno písmeno E

Křestní jméno písmeno E.

Edgar – štěstí a prosperita mu v životě přeje. Bohatství, kterého často dosahuje, je výsledkem boje o existenci. Nejedná se však o žádný zákeřný boj. Bystrá mysl.
svátek: 10 červen, 8 červenec
Edmund – konstantní, loajální, diplomatický charakter. Má vrozené manažerské schopnosti. Rozrušený říká pravdu do očí a obnažuje se okolí.
svátek: 30 říjen, 16 listopad, 20 listopad, 1 prosince
Edwarde – vynikající individualita, kdo si rád jde vlastní cestou. Dobrý smírčí v obtížných věcech. Vnímavý. Má rád teplo domácího krbu.
svátek: 5 leden, 18 značka, 13 říjen
Edwin – okouzlující, pěkný, štěstí v životě. Ostatní lidé často usilují o jeho přátelství, přitahován jeho vynalézavostí a iniciativou.
svátek: 11 značka, 18 Smět, 4 říjen
pobyt – bojovný člověk. Žádná moc ani nadvláda. Neberu v úvahu nepřízeň osudu. Stát a mít schopnost vést ostatní.
svátek: 15 červenec
Eliáš – uklidnit, vyrovnaný, často velmi náboženské. Má skvělou intuici.
svátek: 20 červenec
Eligiusz – vyrovnaný a klidný, veletrh. Muž s velkými ideály, ale rádi jdou vlastní cestou.
Emanuel – veletrh, Strach z Boha, vyrovnaný. Důvěřovat v Boží prozřetelnost.
svátek: 26 značka
Emil – příroda má ráda věčné soupeření s ostatními. Soutěž ve všech epizodách jeho života, to je nejsilnější rys jeho charakteru.
svátek: 22 Smět, 5 srpna, 8 srpna, 6 říjen, 11 říjen, 14 listopad
Erasmus – OH pěkné, půvabný exteriér, kdo miluje a chce být milován. Je vítán ve společnosti i jako společník na cestách.
svátek: 2 červen, 25 listopad
Ernest – rozhodl, kritická mysl. Má literární a objevitelský talent. Vyznačuje se ochotou bojovat a je odhodlán udělat v tom všechno. Dobrý obchodník. Ve společnosti je vítán.
svátek: 12 leden, 13 značka, 27 značka, 13 červenec
Erwin – ambiciózní, cení si především cti své a svého domova. Ochotně slouží v armádě.
svátek: 19 leden, 16 duben, 24 duben, 18 červenec
Eric – kritická a vyrovnaná mysl. Obvykle je ostatními lidmi velmi uctívána. Dobrý řečník. Obrotní.
svátek: 9 Únor, 18 Smět
Eugene – ušlechtilý, emocionální, péče o rodinu. Má rád domov, miluje přírodu. Tak daleko, jak je to jen možné, pomáhá ostatním.
svátek: 4 leden, 4 značka, 2 červen, 8 červenec, 13 červenec, 6 září, 13 listopad, 30 prosince
Eustace – má rád klid a harmonii v soužití s ​​ostatními lidmi. Má rád cestování a pohodlí života. Dokonale zná lidskou psychiku.
svátek: 20 Únor, 29 značka, 16 červenec, 20 září, 3 říjen, 12 říjen
Eusebius – vzpřímený, kompatibilní, veletrh, analyzovat vše. Miluje přírodu.
svátek: 31 leden, 12 červenec, 2 srpna, 14 srpna, 26 září, 16 prosince