Křestní písmeno W

Křestní písmeno W.

Wacław – analytický, kreativní mysl. Schopný spravovat své záležitosti bez pomoci druhých. Má rád klid a nejvíce ho oceňuje v osobním životě.
svátek: 4 značka, 5 značka, 4 duben, 15 duben, 28 září
Waldemar – rád vládne a ovládá okolí, dělá ho slavným. Někdy zlomyslné a hořké.
svátek: 16 leden, 5 Smět, 11 prosince
Miláček – analyzovat vše z hlediska ambicí a diplomacie. Ne moc šetřící. Má schopnost pobavit společnost.
svátek: 7 leden, 14 Únor, 2 Smět, 21 Smět, 28 červenec
Walter – rád vládne a vládne, mít moc nad svým okolím. Má schopnost vnutit lidem svou vůli.
svátek: 2 Smět, 5 červen, 29 listopad
Lawrence – má schopnost být rychlý, dobrá rozhodnutí. Citlivý, vysoce intuitivní. Chamtivost po lichotkách. Někdy vrtošivé.
svátek: 3 Únor, 3 červen, 22 červenec, 10 srpna, 5 září, 28 září, 14 listopad
Wieńczysław – obvykle ambiciózní osobnost. Ne moc šetřící. Analytický, tvořivý. Pěkné na své okolí.
svátek: 25 značka, 16 Smět
Wieslaw – citlivý, pěkný, kulturní. Transparentní povaha nekomplikovaná. Vnímavý. Veselý. Veselý v jednání s ostatními. Zavazující.
svátek: 22 Smět, 7 červen, 21 listopad, 9 prosince
Vítěz – rád vyhrává ve všech životních bojích. Chytrý. Roztropny. Má dar přesvědčovat ostatní. posedlý. Konzistentní.
svátek: 22 Únor, 25 Únor, 6 značka, 29 značka, 12 duben, 8 Smět, 14 Smět, 17 Smět, 21 Smět, 28 Smět, 21 červenec, 28 červenec, 30 září, 17 říjen, 8 listopad
Wilhelm – citlivý, ambiciózní intelektuál. Autoritativní. Chrání slabší před násilím. Poskytuje přístřeší potřebným. Nemá rád, být přikázán.
svátek: 1 leden, 10 leden, 6 duben, 28 Smět, 8 červen, 24 červen, 25 červen, 5 červenec, 2 září
Vincent – kritický ke všemu. Dá se to snadno rozčílit. Poradní a zodpovědný za jeho rady.
svátek: 22 leden, 8 značka, 20 značka, 5 duben, 24 Smět, 19 červenec, 6 srpna, 25 září, 27 září, 9 říjen, 27 říjen
Witold – ochotu pracovat a spolupracovat s ostatními. Otevřený a upřímný Bystrý pozorovatel. Má vrozenou inteligenci. Schopný oběti. Společenský. Rád má velký vliv na své okolí.
svátek: 15 červen, 12 říjen, 12 listopad
Władysław – citlivý, umírněný, nezávislý, sebejistý. Cení si svobody myšlení a jednání. Věnováno rodině. Má sklony pronikat do tajů víry a okultismu.
svátek: 2 duben, 27 červen
Vladimíre – citlivý, umírněný, nezávislý, sebejistý. Cení si svobody myšlení a jednání. Věnováno rodině.
svátek: 16 leden, 15 červenec, 11 srpna
Wojciech – energický, vždy pracuje metodou, kterou si zvolí. Má intuici a dar rychlosti, správné rozhodnutí. Někdy je nedůvěřivý.
svátek: 23 duben
Wolfgang – bystrý a hladový po vědění. Pevný ve víře. Věnováno rodině. Poutavé. Ne moc šetřící.
svátek: