Svatební formality

Formality související s civilním sňatkem

Civilní manželství je z hlediska zákona formou manželství. Po tomto manželství jsou manželství uznávána všemi typy správních orgánů a úřadů.

Ślub cywilny jest forma zawarcia