JAK SE ROZDĚLIL ROK?

JAK SE ROZDĚLIL ROK?

"Aby se předešlo rozpakům, za čas byl považován rok.".
Sdílejí to (velmi pohodlné)
Po měsíce a týdny “…

To napsal Tadeusz Boy-Żeleński v „Słówki“. Ale básník se mýlil, bo to wcale nie takie proste

„Universal“ nebo „world“?

„Universal“ nebo „world“?

Kritika gregoriánského kalendáře rostla. Trvalo to po mnoho staletí, ale zvláště se to zesílilo v devatenáctém století a v našem století.

Bylo mnoho reformních projektů. Reformy - je třeba zdůraznit - „interní“, protože všichni návrháři byli opatrní, że ta 26-sekundowa

Revoluční kalendář

Revoluční kalendář

První útok na gregoriánský kalendář byl proveden francouzskou revolucí. Z iniciativy matematika, G. Romme'a, Konvent zřídil zvláštní komisi pro vypracování nového kalendáře, zcela prolomit dosud závazný „papežský“ kalendář. Nový kalendář, vyvinuté matematiky (Romme’a a Monge’a) a astronomové …