Ongelma

Ongelma

Julianuksen kalenteri on selvittänyt monia ajanlaskuun liittyviä asioita, mutta eivät kaikki. Rooman perustamisesta lähtien kuluneiden vuosien laskeminen ei ole yleistynyt. Pikemminkin se oli "konsulaarinen aikakausi", ts.. vuosien laskeminen vakiintuneiden konsulien tai keisarien mukaan. …