Griekse kalender

Griekse kalender

Alle rommelige records, gerelateerd aan een kalender gebaseerd op het maanjaar, maar de Grieken sloegen het. -De kalender werd overgenomen van de Babyloniërs. We weten niet wanneer. In ieder geval was hij aan het begin van het eerste millennium voor Christus in Griekenland bekend. Maar de Grieken creëerden geen uniform kalendersysteem voor heel Hellas: er bestonden verschillende kalenders in verschillende Griekse stadstaten. De namen van de maanden waren ook anders, een andere manier om het zonne- en maansysteem met elkaar te verzoenen, ander begin van het jaar, en zelfs een ander "uitgangspunt" voor het tellen van jaren. Het Atheense kalenderjaar begon rond half juli en bestond uit 12 maanden daarna 30 dagen. Dus het omarmde 360 dagen. Toen was het aantal dagen beperkt, ook met de introductie van maanden van 29 dagen, die werden afgewisseld met de 30 dagen. Om het verschil tussen de maan- en zonnejaren te compenseren, werd er om de paar jaar een extra exemplaar geïntroduceerd, dertiende maand. Er werd een cyclus van 8 jaar aangenomen, in welk jaar III, V en VIII hadden 13 maanden en geteld 384 dagen, en de resterende jaren - daarna 12 maanden - daarna geteld 354 dagen.

W. 432 r. p.n.e. er werd een nieuwe hervorming doorgevoerd. De auteur was een Atheense wiskundige en astronoom, Meton. De dertiende maand was nu in een cyclus van 19 jaar: in jaar III, V., VIII, XI, XIII, XVI ik XIX. W. 330 r. p.n.e. Kal-lipos van Kyzikos stelde een kalendercyclus samen, inclusief 76 jaar. Hij wijzigde het in 145 r. p.n.e. Hipparch. Er waren dus veel hervormingen en kalendercorrecties, totdat de Atheners zelf verdwaald raakten in hun eigen chronologie, om nog maar te zwijgen van latere historici. Rekening houdend met het feit, dat andere stadstaten ze hadden verschillende kalendersystemen… omschakelingsjaren zijn buitengewoon moeilijk geworden, als het enigszins mogelijk is.

De Atheners telden de jaren niet. Elk jaar werd geïdentificeerd met een naam, de zittende archon-eponyma. Pisano: "Voor de archon", "Toen hij een archon was"… Jaren in Sparta werden op dezelfde manier gedefinieerd - volgens het zittende ephora-eponiem.

W IV w. p.n.e. Er werden pogingen ondernomen om de datum van de verovering van Troje te bepalen. Ryło is een belangrijke gebeurtenis voor alle Grieken, het werd terecht overwogen, dat het het begin zou moeten zijn van het 'Griekse tijdperk', d.w.z.. het startpunt voor de chronologie. helaas, twee eeuwen onderzoek waren niet succesvol. Het betekent: een van de bevindingen was onberispelijk (jaar 1183 p.n.e.), maar… niemand in Griekenland was daar destijds zeker van.

W III w. p.n.e. de historicus Timajus van Tauromenion (OK. 352—260 p.n.e.) introduceerde het "olympische tijdperk" in de literatuur, d.w.z.. tijdberekening volgens de Olympische Spelen, 4-zomerperiodes tussen de Olympische Spelen. Het uitgangspunt waren de eerste Olympische Spelen, welke (volgens onze bekering) vond plaats in 776 r. p.n.e. De data werden gespecificeerd in de volgende vier jaar, of de Olympische Spelen, en een jaar binnen een bepaalde Olympiade. Bijvoorbeeld. jaar 772 p.n.e. - jaar een 2 Olympische Spelen, jaar 753 p.n.e. - jaar vier 6 Olympische Spelen, jaar 232 p.n.e. - jaar een 137 Olympische Spelen, enz.

In Korinthe werd het gedateerd door 2-jarige istmiadas, dat de Olympische Spelen verdeelde. In Delphi - volgens de vraag (de Pythische Spelen werden gehouden, net als de Olympische Spelen, co 4 patch, in het derde jaar van de Olympische Spelen). Vanwege het panhelleense karakter van de Olympische Spelen was daten volgens de Olympische Spelen echter de meest voorkomende. Het was echter… "Literair tijdperk". Officieel op de oude manier gedateerd in Athene, door de namen van de archonten, en in Sparta, volgens de namen van de ephoren.

In de Hellenistische periode in het Griekse Oosten echter daterend volgens het "Seleucidische tijdperk" (net als bij de joden). Het "Bithynische tijdperk" werd ook gebruikt, die begon 298/297 r. p.n.e., toen Griekenland - als Achaia - een Romeinse provincie werd (146 p.n.e.), het "Achaeïsche tijdperk" werd geïntroduceerd. Het is sindsdien van kracht 145/144 r. p.n.e. Het is onmogelijk om de Griekse kalenders in detail te bespreken. Elke stadstaat had een andere kalender. Het voldoet te zeggen, dat de eerste maand van het kalenderjaar van Athene Hekatombaion was (juli augustus), in Veotia - Bukatios (december januari), w Etolii - Prokoklios (september oktober), in Thessalië - Itonius (augustus september), in Rhodos - Thesmophorios (oktober november). Ook nazwy miesięcy były do siebie niepodobne. Hier zijn enkele voorbeelden:

In Athene W Delfach In Thessalië Equivalenten

De onze

Hekatombaion Beroep Phyllikos VII VIII
Metageitnion Bukatios Itonios VII-IX
Boedromion Boathoos Panemos IX-X
Pyanepsie Heraios Themistios X-XI
Maimakterion Daidophorios Agagylios XI-XII
Poseideon Poitropios Hermaios XII- ik
Gamelion Amalios Apolloniërs I-II
Anthesterion Bysios Leschanorios II-III
Elaphebolion Theoxenios Aphrios III-IV
Munychion Endyspoitropios Thyios IV-V
Thargelion Herakleios Homolon V-VI
Skirophorion Iliaiia Hippodromios je leeft

Het voor de hand liggende ding, Kerstmis was ook anders (religijne ik staat), gevierd op verschillende data.