GENOEG AMBARAS, OF… WAT IS HET VOLGENDE?

GENOEG AMBARAS, OF… WAT IS HET VOLGENDE?

De Gregoriaanse kalender die tegenwoordig in de meeste landen van de wereld van kracht is, heeft niet de mening van 'de best mogelijke'. Zelfs op het moment van de aankondiging heeft het verschillende bezwaren opgeworpen. Hoewel, eerder om religieuze redenen. Sommige geleerden hebben het echter ook in twijfel getrokken.

Er zijn veel beschuldigingen geuit, namelijk:

• De maanden van de Gregoriaanse kalender hebben een ongelijk aantal dagen, de verschillen zijn vrij groot. Wij hebben 4 soorten maanden: 28, 29, 30 en 31 dagen.

• Hetzelfde kan gezegd worden voor de kwartalen, waarin het aantal dagen gelijk is aan 90 (1e kwartaal), 91 (2e kwartaal) en 92 (kwartalen III en IV).

• De periode van zes maanden laat ook een groot verschil zien in het aantal dagen, de eerste heeft 181 (in een schrikkeljaar - 182), de seconde 184.

• De volgorde van de kortere en langere maanden is erg onregelmatig en vereist speciale herinnering.

• Hetzelfde geldt voor perioden van tien jaar, waar de oneffenheden van decennia van ongelijke lengte nog lastiger zijn.

• De dagnaam kan niet worden bepaald voor de opgegeven datum.

Maar kloppen deze bezwaren - anders correct -??

Het blijkt, Ja. Vooral voor economen, planners en statistici. In het economische leven is het onmogelijk om b.v.. vergelijk maanden, kwartalen, halfjaar, etc.. De huidige kalender is ook niet de beste voor meteorologen. Omdat bijvoorbeeld. bepaal de jaartemperatuur? Voor welk jaar: gewoon of sprong? Bovendien - is het mogelijk om b.v.. gemiddelde temperatuur in januari en februari? Dit zijn tenslotte maanden met verschillende waarden van dagen!

De kalender, die al enkele honderden jaren van kracht is, is het bewustzijn van mensen binnengedrongen en het is moeilijk om er vanaf te komen. Het heeft niet alleen de charme van traditie, maar het is ook een link met het verleden. Binnen deze kalender functioneren immers tienduizenden literaire werken en enorme wetenschappelijke geschriften, het omvat onze geschiedenis en cultuur. Ondanks dit… er werd besloten om deze kalender te wijzigen, of op zijn minst hervormen.