OOST- EN WEST-KALENDERS

OOST- EN WEST-KALENDERS

De tijdkalender werd in verschillende landen anders samengesteld. Maar overal - ongeacht de beschavingscirkel, en ook tijd - dezelfde problemen deden zich voor. Voorbeelden hiervan zijn China en de Maya-staat, landen tienduizenden kilometers bij ons vandaan, gescheiden door natuurlijke obstakels, dan heel moeilijk om doorheen te gaan.

En hier en daar kwamen de goden tussenbeide. De lucht was vol met allerlei soorten bollen, gevuld met geesten. Zon, Maan, vaste en dwalende sterren - waren niet alleen de tegenhangers van goden, maar goden; ze maten niet alleen onze aardse tijd, maar ook (zoals in onze beschavingskring) ze beslisten over het leven en het lot van mensen.

Maya's, die grootmeesters waren van wiskunde en astronomie, ze creëerden een kalender op basis van het zonnejaar. De Chinezen baseerden het op de maanmaand. De Indianen overtroffen op hun beurt zelfs de Grieken: heeft tientallen verschillende kalendersystemen gemaakt !

Natuurlijk, de culturen uit de oudheid waren niet geïsoleerd. Er zijn veel redenen, raden, dat er een verband was tussen Babylon en China, Evenmin mag de hypothese van het bestaan ​​van Atlantis worden verworpen, zijnde de "schakel" tussen de Egyptische en Maya-culturen. Hoe dan ook - veel problemen die verband hielden met het tellen van de tijd, moesten elk van deze naties voor zichzelf oplossen.