Namen letter L

Namen letter L.

Lecho – vetgedrukt, maar ook veranderlijk. Vaak goed, maar ook inconstant. Zelfs hypocriet onder ongunstige omstandigheden. Hij houdt van geld, gemak, goede leefomstandigheden. Slim.
naamdag: 28 februari, 12 van augustus
Leon – vetgedrukt, strijden, heerszuchtig. Goede redenaar. Heeft leiderschapskwaliteiten. Een beetje lui en lusteloos.
naamdag: 20 februari, 14 merk, 11 april, 19 april, 22 april, 12 juni-, 28 juni-, 3 juli-, 17 juli-, 20 juli-, 10 November, 16 November
Leonard – moedig en sterk in zijn inspanningen. Hij streeft naar macht en heeft de capaciteit van een leider.
naamdag: 27 februari, 6 November, 26 November, 27 November
Leopold – een goede commandant in het leger en een leider van het volk. Hij laat zich niet afschrikken door obstakels, verslaat ze graag. Hij verdedigt stoutmoedig zijn positie.
naamdag: 15 November
Longinus – hij houdt van rust en meditatie. Hij houdt ervan om in afzondering te blijven. In gezelschap van saai. Enigszins wendbaar. Hij is soms onhandig.
naamdag: 15 merk, 2 mei, 29 oktober
Lubomir – goed en nobel. Een goede bemiddelaar. Door zijn houding ten opzichte van anderen verdient hij respect en erkenning.
naamdag:
rode snapper – zonnig, goed, rechtvaardig en eerlijk. Hij heeft de gave om mensen voor zich te winnen. Gevoelig. Hij houdt van rust.
naamdag: 7 januari-, 11 februari, 27 mei, 13 juni-
Louis – heeft de kwaliteiten van een goede krijger, luid en beroemd. Leidt graag anderen . Zorgzaam en vindingrijk. Hij streeft altijd naar een voordeel ten opzichte van zijn tegenstander.
naamdag: 31 januari-, 15 merk, 19 van augustus, 25 van augustus, 9 oktober

Lucas – methodisch, alles analyseren. Hij heeft een goed geheugen. Heeft leidinggevende capaciteiten. Hij houdt van bestellen. Het is beperkt in gebruik.
naamdag: 17 februari, 22 april, 10 september, 18 oktober, 31 oktober