Voornamen, letter R.

Voornamen, letter R..

Rados .aw – geliefd. Vreugde en verzachting van zorgen naar andere mensen brengen. Hij geniet welverdiend respect en goede faam.
naamdag: 1 merk, 2 merk, 8 april, 8 september
Raphael – edele, goed, rechtop. verplichten. Het dienen van de psychische steun van anderen in tijden van hun ernstige mentale inzinking.
naamdag: 24 januari-, 20 juni-, 29 september, 24 oktober, 20 November, 2 van december
Raymond – cultureel, subtiel, grote natuurliefhebber. Beschermend, onderdak en zorg bieden aan mensen in nood. komt op voor de benadeelde.
naamdag: 7 januari-, 23 januari-, 31 van augustus
Rajnold – hij houdt van macht en weet hoe hij die moet gebruiken. Energiek, de omgeving beheersen.
naamdag:
Remigiusz – beschikt over intelligentie en slimheid. in staat tot commerciële belangen. Hij verricht vaak stoutmoedige daden.
naamdag: 1 oktober
Robert – heeft een geweldige intuïtie. Een goede expert op het gebied van de menselijke natuur. Hij heeft het vermogen om anderen te leiden. Gevoelig voor vleierij. Opgedragen aan het gezin.
naamdag: 21 februari, 17 april, 29 april, 13 mei, 7 juni-, 18 juli-, 17 september
Rodryg – krachtig, zeer gewaardeerde roem. Hij kan rijk worden.
Romeins – houdt ervan anderen te leiden. Hij heeft een gevoel van persoonlijke waardigheid en de grootsheid van zijn vaderland. Hij heeft een goed geheugen en een goede uitspraak.
naamdag: 28 februari, 29 februari, 9 van augustus, 6 oktober, 23 oktober, 18 November
Romuald – machtshongerig, meesterschap over anderen. Hij houdt van de glorie en faam van zijn naam en familie. Neemt graag deel aan openbare en staatszaken.
naamdag: 7 februari, 19 juni-, 9 van augustus
Rudolf – energiek, alles analyseren. Nauwgezet, vlot. Hij krijgt gemakkelijk geld, maar de ongecontroleerde kan ze verliezen.
naamdag: 7 april, 21 juni-, 27 juli-
Rupert – vetgedrukt, sceptisch, machtshongerig. Altijd druk. Hij heeft een hekel aan kritiek. Alles analyseren.
naamdag:
Richard – houdt sterk, sterk karakter. Moedig en verantwoordelijk. Een goede leider. Soms erg rijk.
naamdag: 7 februari, 3 april, 7 september