HOE HET JAAR WERD VERDEELD?

HOE HET JAAR WERD VERDEELD?

“Om verlegenheid te voorkomen werd een jaar als tijd genomen.
Ze delen het (zeer handig)
Maanden en weken "…

Dit is wat Tadeusz Boy-Żeleński schreef in "Słówki". Maar de dichter had het mis, bo to wcale nie takie proste

"EEUWIGE KALENDER"

"EEUWIGE KALENDER"

We weten het niet, wanneer zal de "universele" of "wereld" -kalender worden aangenomen en geïntroduceerd. Het zal waarschijnlijk niet snel gebeuren. Gezien dat, wij bieden u "eeuwigdurende kalender". Het geeft iedereen een oriëntatie in zowel de verleden tijd, en de toekomst.

Na jego podstawie

'Universeel' of 'wereld'?

'Universeel' of 'wereld'?

De kritiek op de Gregoriaanse kalender groeide. Het duurde vele eeuwen, maar het werd vooral geïntensiveerd in de negentiende eeuw en onze eeuw.

Er waren veel hervormingsprojecten. Hervormingen - het moet benadrukt worden - "intern", omdat alle ontwerpers voorzichtig waren, że ta 26-sekundowa

Revolutionaire kalender

Revolutionaire kalender

De eerste aanval op de Gregoriaanse kalender werd uitgevoerd door de Franse Revolutie. Op initiatief van een wiskundige, G. Romme'a, De Conventie heeft een speciale commissie ingesteld om de nieuwe kalender op te stellen, volledig breken met de tot dusver bindende "pauselijke" kalender. Nieuwe kalender, ontwikkeld door wiskundigen (Romme’a en Monge’a) en astronomen …