Voorstel en engagement – toen en nu

Voorstel en engagement – toen en nu

Zonder voorstel geen verloving without…

Voorstel zij informeren de ouders van het meisje plechtig over het voornemen om met haar te trouwen. Hoe is het gedaan? – mężczyzna w odświętnym stroju