Lærte kalendere, interessant og…

Lærte kalendere, interessant og…

De dukket også opp mellom mange kalendere og kalendere: "Forskerens kalender, interessant og nyttig ", "Teaterkalender for en universell polsk nasjon en tjeneste", "Universell kalender i solens tegn", "Krakow kalender" (men også - "Warszawa", …