Guttedag

Guttedag. Når det faller ut?

En mer populær ferie enn herredagen er kjærestedagen, som faller ut i Polen 30 september. Dagen tilsvarer den polske kvinnedagen. Som en del av ferien mottar herrer gaver fra sine nærmeste …