Guttedag

Guttedag. Når det faller ut?

En mer populær ferie enn herredagen er kjærestedagen, som faller ut i Polen 30 september. Dagen tilsvarer den polske kvinnedagen. Som en del av ferien mottar herrer gaver fra sine nærmeste …

dikt for Barbórka

dikt for Barbórka

ønsker for Barbórka-dagen

hilsen for gruvearbeiderens dag

Barbórka, ønsker for gruvearbeidere

Hvis lampen ikke var tent.

Hvis lampen ikke var tent.
jobb ville ikke vært hyggelig.
Kan ikke se noe, men når
lampen blinker det er ingen problemer!
Dużo siły i