ØST- OG VESTKALENDER

ØST- OG VESTKALENDER

Tidskalenderen ble satt sammen annerledes i forskjellige land. Imidlertid overalt - uavhengig av sivilisasjonskretsen, og også tid - de samme problemene oppstod. Eksempler på dette er Kina og Maya-staten, land titusenvis av kilometer unna oss, atskilt av naturlige hindringer, da veldig vanskelig å gå gjennom.

Og her og der grep gudene inn. Himmelen var full av alle slags kuler, fylt med spøkelser. Sol, Måne, faste og vandrende stjerner - var ikke bare motparter til guddommer, men guder; de målte ikke bare vår jordiske tid, men også (som i vår sivilisasjonskrets) de bestemte seg for menneskers liv og skjebne.

Mayaer, som var stormestere i matematikk og astronomi, de laget en kalender basert på solåret. Kineserne baserte det på månemåneden. Indianerne overgikk i sin tur til og med grekerne: laget flere titalls forskjellige kalendersystemer !

Selvfølgelig, antikkens kulturer ble ikke isolert. Det er mange grunner, å gjette, at det var en forbindelse mellom Babylon og Kina, Hypotesen om eksistensen av Atlantis skal heller ikke avvises, å være "koblingen" mellom den egyptiske og mayakulturen. Uansett - mange problemer knyttet til tiden, hver av disse nasjonene måtte løse for seg selv.