Fornavn bokstaven G

Fornavn bokstaven G.

Gabriel – edel, stor filantrop. Begavet og med mange interesser, spesielt mot musikk. Han liker å ha makten. Han er ofte en god foreleser.
navnedag: 10 februar, 27 februar, 24 merke, 29 september
Gerard – krigersk, perfekt i stand til å forsvare seg selv og til å forsvare andre. Modig og modig, med stor karakterstyrke.
navnedag: 30 januar, 23 april, 24 september, 3 oktober, 16 oktober, 24 november
Gerwazy – følsom, genialt, attraktiv type mann. Han liker å gå sine egne veier. Lett opprørt.
navnedag: 18 juni, 19 juni
Gottard – Gudfryktig, all tillit til Gud. rettferdig, god og forpliktende.
navnedag: 6 juli
Gotfryd – rettferdig, barmhjertig, snill og imøtekommende, bringe fred og forsvar til de svakere, og de fattige skal beskyttes og skjermes.
navnedag: 13 januar, 8 november
Gratian – med et hyggelig utseende og mye personlig sjarm. Hyggelig, snill, hjertelig, vittig. Likt av miljøet.
navnedag: 18 av desember
Gregory – forsvarlig, ha et nøkternt sinn og preget av stor klokskap. Vittig. Kritisk. Edel og emosjonell. Han liker endringer og reiser.
navnedag: 2 januar, 4 januar, 13 februar, 12 merke, 24 april, 4 Kan, 9 Kan, 25 Kan, 25 august, 3 september, 30 september, 16 oktober, 17 november, 28 november, 24 av desember
Gustaw – innsiktsfull med stor intuisjon. God arrangør. Har medfødte lederegenskaper. Kulturell. Konstant. Han har en stor gruppe brede bekjentskaper. Har en tendens til å gamble.
navnedag: 2 august
Midd – kontroversiell natur, følsom og god på den ene siden, på den annen side, krigersk og hensynsløs.
navnedag: 31 merke, 12 september