Krstné meno písmeno G

Krstné meno písmeno G.

Gabriel – ušľachtilý, veľký filantrop. Nadaný a s mnohými záujmami, najmä k hudbe. Rád je pri moci. Často je dobrým lektorom.
meniny: 10 Februára, 27 Februára, 24 značka, 29 September
Gerard – bojovný, dokonale schopný brániť seba a druhých. Odvážny a odvážny, s veľkou silou charakteru.
meniny: 30 Januára, 23 Apríla, 24 September, 3 Októbra, 16 Októbra, 24 Novembra
Gerwazy – citlivý, vynaliezavý, atraktívny typ muža. Rád si ide vlastnou cestou. Ľahko naštvaný.
meniny: 18 Júna, 19 Júna
Gotard – bohabojný, všetka dôvera v Boha. fér, dobrý a ochotný.
meniny: 6 Júla
Gotfryd – fér, milosrdný, milý a ochotný, prinášať mier a obranu slabším, a chudobných chrániť a chrániť.
meniny: 13 Januára, 8 Novembra
Gratiana – s príjemným vzhľadom a veľkou dávkou osobného šarmu. Pekný, milý, výdatný, duchaplný. Obľúbené prostredím.
meniny: 18 decembra
Gregory – obozretný, majúci rozvážnu myseľ a vyznačujú sa veľkou obozretnosťou. Vtipný. Kritické. Vznešený a emotívny. Má rád zmeny a cestuje.
meniny: 2 Januára, 4 Januára, 13 Februára, 12 značka, 24 Apríla, 4 Smieť, 9 Smieť, 25 Smieť, 25 augusta, 3 September, 30 September, 16 Októbra, 17 Novembra, 28 Novembra, 24 decembra
Gustaw – bystrý s veľkou intuíciou. Dobrý organizátor. Má vrodené manažérske schopnosti. Kultúrne. Neustále. Má veľkú skupinu širokých známych. Inklinuje k hazardu.
meniny: 2 augusta
Roztoče – kontroverzná povaha, citlivé a dobré na jednej strane, na druhej strane bojovný a bezohľadný.
meniny: 31 značka, 12 September