Písmeno mena L

Písmeno mena L.

Lech – tučný, ale aj premenlivé. Často dobré, ale aj nestále. Aj pokrytecké za nepriaznivých podmienok. Má rád peniaze, pohodlie, dobré životné podmienky. Šikovný.
meniny: 28 Februára, 12 augusta
Leon – tučný, boj, panovačný. Dobrý rečník. Má vodcovské schopnosti. Trochu lenivý a letargický.
meniny: 20 Februára, 14 značka, 11 Apríla, 19 Apríla, 22 Apríla, 12 Júna, 28 Júna, 3 Júla, 17 Júla, 20 Júla, 10 Novembra, 16 Novembra
Leonard – statočný a silný vo svojom úsilí. Usiluje sa o moc a má schopnosť vodcu.
meniny: 27 Februára, 6 Novembra, 26 Novembra, 27 Novembra
Leopoldov – dobrý veliteľ v armáde a vodca ľudu. Neodrádzajú ho prekážky, rád ich porazí. Svoju pozíciu smelo obhajuje.
meniny: 15 Novembra
Longinus – má rád pokoj a meditáciu. Rád sa zdržiava v ústraní. V spoločnosti nudy. Mierne agilný. Niekedy je nemotorný.
meniny: 15 značka, 2 Smieť, 29 Októbra
Ľubomír – dobrý a vznešený. Dobrý zmierovateľ. Svojím postojom k druhým si získava úctu a uznanie.
meniny:
Červený chňapal – slnečný, dobre, spravodlivý a čestný. Má dar získavať ľudí. Citlivý. Má rád pokoj.
meniny: 7 Januára, 11 Februára, 27 Smieť, 13 Júna
Louis – má vlastnosti dobrého bojovníka, hlasný a slávny. Rád vedie ostatných . Starostlivý a vynaliezavý. Vždy sa snaží získať výhodu nad súperom.
meniny: 31 Januára, 15 značka, 19 augusta, 25 augusta, 9 Októbra

Luke – metodický, analyzovať všetko. Má dobrú pamäť. Má manažérske schopnosti. Rád objednáva. V prevádzke je obmedzená.
meniny: 17 Februára, 22 Apríla, 10 September, 18 Októbra, 31 Októbra