Písmeno mien N-O

Písmeno mien N-O.

Nikodém – kritický, wyrachowany. Má skvelú intuíciu a organizačné schopnosti. Má rád pohodlie. vyrovnaný a triezvy, aj keď niekedy výbušné.
meniny: 1 Júna, 3 augusta, 15 September
Norbert – slnečný, pokojne. Dobre pozná ľudské slabosti a snaží sa pomáhať pri ich prekonávaní. Stlačený a vyvážený.
meniny: 6 Júna

Olgierd – má rád slávu a pocty. Je ambiciózny, panovačný. Charakterizuje ho tvrdohlavosť pri presadzovaní vytýčeného cieľa. Často vyhráva.
meniny: 11 Februára, 4 Novembra
Onufry – inteligentný, často tvrdohlavý. miluje prírodu. Pokojne. Má rád pohodlie a dobré jedlo. Pekné a dobré.
meniny: 10 Júna, 12 Júna
Oskar – subtílna osobnosť, nie impozantný. Analyzovanie všetkého. Citlivý na hudbu. veľký milovník prírody a kníh.
meniny: 3 Februára
Oswald – rád vládne a kontroluje situáciu. Dobre rozumie okoliu. Energický. Má rád moc a vie, ako ju využiť. Triezvym myslením.
meniny:
Otton – konštantný, lojálni, nie suverénne. Cení si slobodu myslenia a konania. Má rád prírodu, hudby a literatúry. S veľkým zmyslom pre humor.
meniny: