Oslavy narodenín v Afrike

Oslavy narodenín v Afrike

V západnej Afrike osem dní po narodení matka vezme dieťa na prvú dlhú prechádzku a priatelia a rodina sú pozvaní na narodeninovú oslavu.. V niektorých afrických kmeňoch sa namiesto narodenín konajú iniciačné obrady pre skupiny detí. Keď deti dosiahnu určený vek, učia sa zákon, presvedčenia, zvyky, piesne a tance z ich kmeňa. Masajskí chlapci vo veku okolo trinásť až sedemnásť rokov prechádzajú dvoma fázami prípravy na dospelý život. Prvá fáza trvá asi tri mesiace. Chlapci odchádzajú z rodičovského domu, farbia si telá na bielo a učia sa stať sa mladými bojovníkmi. Na konci tejto fázy im oholia hlavy a urobia obriezku. V druhej etape, mladým bojovníkom rastú dlhé vlasy a žijú v manyatta táboroch, kde sa učia loviť divé zvieratá, ktoré môžu zaútočiť na ich stáda. Táto fáza môže trvať niekoľko rokov. Keď budú pripravené, nájdu ženu, vydajú sa a stanú sa majiteľmi veľkých stád dobytka ako ich otcovia. Dievčatá sú zasvätené, keď majú štrnásť alebo pätnásť rokov. Do manželských povinností ich uvádzajú staršie ženy. Učia sa, ako sa starať o deti. Čoskoro sa vydajú a vedú podobný život ako ich matky.