Bachelorette a Bachelor party

Bachelorette a Bachelor party

Bachelorette a Bachelor Party, je zvyk pridelený predsvadobným obradom. Túto udalosť organizujú svedkovia, ktorí ju pripravujú ako prekvapenie, a to úplne alebo čiastočne, po konzultácii s mladými.

Co do pokrycia