Text svadobnej prísahy

Text svadobnej prísahy

Keď si po rokoch spomenieš na okamih, keď vyslovíš svoj manželský sľub, wywoła on uśmiech na waszej twarzy.
Ale teraz, keď to máte urobiť v prítomnosti kňaza, svedkov, rodina a priatelia, zapewne nie wydaje Wam