Jul

Jul

Ingen vet det verkliga datumet för Jesu födelse! Detta datum anges inte i Bibeln, så varför firar vi hans födelse 25 av december? Likaså skedde förmodligen inte Jesu födelse år e.Kr.. A.D., ale nieco