HUR ÅRET DELADES?

HUR ÅRET DELADES?

”För att undvika förlägenhet Ett år togs som tiden.
De delar det (väldigt passande)
I månader och veckor "…

Detta är vad Tadeusz Boy-Żeleński skrev i "Słówki". Men poeten hade fel, bo to wcale nie takie proste

"EVERNAL KALENDER"

"EVERNAL KALENDER"

Vi vet inte, när kommer den "universella" eller "världskalendern" att passeras och införas. Det kommer förmodligen inte att hända snart. Med tanke på att, vi erbjuder dig "evig kalender". Det kommer att ge alla en orientering i både förflutet, och framtiden.

Na jego podstawie

Revolutionerande kalender

Revolutionerande kalender

Den första attacken mot den gregorianska kalendern utfördes av den franska revolutionen. På initiativ av en matematiker, G. Romme’a, Konventet inrättade en särskild kommission för att utarbeta den nya kalendern, bryter helt med den hittills bindande "påvliga" kalendern. Ny kalender, utvecklat av matematiker (Romme'a och Monge'a) och astronomer …