Förslag och engagemang – då och nu

Förslag och engagemang – då och nu

Nie było zaręczyn bez oświadczyn

Förslag de informerar högtidligt flickans föräldrar om deras avsikt att gifta sig med henne. Jak się to odbywa? – mężczyzna w odświętnym stroju