Od Sasa do Stasia – Kalendarze

Od Sasa do Stasia – Kalendarze

W XVIII w. zaczęły ukazywać się kalendarze polityczne, obywatelskie, ekonomiczne, gospodarskie, przemysłowe, sejmowe, „krajowe i zagraniczne”, teatralne, dla „prześwietnych dam”, a nawet dla… kochanków. Poziom ich był różny.

Kalendarze …

Najstarszy drukowany kalendarz polski

Najstarszy drukowany kalendarz polski — jednocześnie najstarszy druk polski! — to „Calendarium anni currentis 1474”, wydrukowany w języku łacińskim w Krakowie w drukarni Kaspra Straubego. Warto dodać, że był tylko o rok późniejszy od najstarszego w świecie drukowanego kalendarza, wydanego …

Kalendarz gregoriański

Kalendarz gregoriański

Pierwszy projekt reformy kalendarza juliańskiego zgłoszono już w XIV w. Reformą zajął się Kościół katolicki, przedstawiając ją na soborach powszechnych w Konstancji i Bazylei. Na soborze bazylejskim w 1435 r. dyskutowano m. in. nad projektem Mikołaja z Kuzy, …

Problem ery

Problem ery

Kalendarz juliański uporządkował wiele spraw związanych z rachubą czasu, ale nie wszystkie. Liczenie mijających lat od założenia Rzymu nie upowszechniło się. Obowiązywała raczej „era konsularna”, tj. liczenie lat według urzędujących konsulów bądź cesarzy. W tej sytuacji korelacja rozmaitych …

Kalendarz juliański

Wszystkie kalendarze czasów starożytnych — choć niektóre wcale udane — miały liczne wady. W praktyce stwarzały sporo komplikacji. Nie wynikały one z braku wiedzy. Starożytni astronomowie znali, jak wiemy, prawdziwą długość roku zwrotnikowego, ale różne względy — przede wszystkim religijne …

Kalendarz Indyjski

Kalendarz Indyjski

Hinduski rok kalendarzowy liczył 360 dni. Był więc oparty na księżycowej rachubie czasu (miał 12 miesięcy po 30 dni). Kiedy powstał? Niestety, nie jest to łatwe do ustalenia, tym bardziej że Hindusi na przestrzeni swej długiej historii posługiwali …

Kalendarz Majów

Kalendarz Majów.

Prawdopodobnie kalendarz Majów to najstarszy kalendarz świata. Nie jest on — ściślej mówiąc — dziełem Majów, lecz ich poprzedników, Olmeków, twórców tzw. „Kultury—Matki” (odkrytej w południowej części meksykańskich stanów Vera Cruz i Tabasco), a nawet Pre-Olmeków.

„Kultura-Matka” rozwijała …

Kalendarz Rzymski

Kalendarz Rzymski

Twórcą kalendarza rzymskiego był legendarny założyciel Rzymu — Romulus (VIII w. p.n.e.). Podstawą był rok naturalny, oparty na obserwacjach niektórych zjawisk w świecie zwierzęcym i roślinnym. Składał się z 10 miesięcy. Sześć z nich miało po 30, a …