Řekněme, že tě miluji 50 jazyky

Řekněme, že tě miluji 50 jazyky

Není nic krásnějšího, než slyšet vyznání lásky od milovaného člověka. Miluji tě – slova, které tolik nestojí a neznamenají. Od této chvíle můžete svému blízkému / svému blízkému říct, że ją /go kochasz

Požehnání novomanželů

Požehnání novomanželů

Požehnání je v katolické tradici velmi důležitou součástí svatby. Obvykle se koná v rodinném domě nevěsty, je skvělá zkušenost, zejména pro rodiče. Muszą oni bowiem w ogromnym wzruszeniu powiedzieć coś wzniosłego do swoich dzieci co

Svatební přísaha text

Svatební přísaha text

Když si o několik let později vzpomeneš na okamžik vyslovení manželského slibu, vykouzlí vám to úsměv na tváři.
Ale teď, když to máte udělat v přítomnosti kněze, svědci, rodina a přátelé, pravděpodobně se vám to nezdá snadné, pomimo że

Svatební formality

Formality související s civilním sňatkem

Civilní manželství je z hlediska zákona formou manželství. Po tomto manželství jsou manželství uznávána všemi typy správních orgánů a úřadů.

Ślub cywilny jest forma zawarcia związku małżeńskiego z punkty widzenia

Díky rodičům

Díky rodičům

Víš, pokud ne pro TOTO, nesetkali byste se a tento obřad by se nekonal. To ONI włożyli wiele trudu w Wasze wychowanie i opiekowali się Wami odkąd pojawiliście się na tym świcie. Wspierali Was podczas wszystkich