Křestní jméno písmeno H.

Křestní jméno písmeno H..

Jindřich – vznešený a loajální, ale tajnůstkářský a sebevědomý. Dobrý smírčí soudce. Dobrý vůdce. Rád je pánem ve svém vlastním domě. Je to nadaný řečník.
svátek: 19 leden, 19 Únor, 2 značka, 10 duben, 12 červenec, 15 červenec, 2 září
Herbert – výrazná osobnost. Dobrý vůdce mas a lidí. Sebejistý, nezávislý. Realizované projekty jsou prováděny s hodinářskou přesností. Někdy sofistikované.
svátek: 16 značka
Herman – dobrý organizátor. Rád je společenský nebo veřejný. Má velký smysl pro zodpovědnost za to, co dělá.
svátek: 7 duben, 11 duben, 13 červen, 11 srpna
Jerome – rafinovaný, někdy tvrdohlavý, ale kultivovaný a jemný. Dobrý, veletrh. Podnikavý, skromný, netrpělivý a vždy zaneprázdněný.
svátek: 8 Únor, 3 značka, 9 červenec, 20 červenec, 30 září, 4 prosince
Hilary – konzervativní. Dobrý řečník. Věnovaný rodině a nejbližším přátelům. Všem rád poradí, více než jednou to potřebují.
svátek: 11 leden, 14 leden, 16 značka, 21 říjen
Hippolytus – je od přírody dobrý člověk. Miluje přírodu, zvířata a ptáci. Nejvíce miluje koně.
svátek: 3 Únor, 13 srpna, 22 srpna, 21 září
Honorius – ambiciózní, má spoustu nápadů, které nejsou vždy dosažitelné. Dobrý, někdy proměnlivé. Veletrh, vyžadující úctu k sobě i k nejbližším.
Hubert – tučně, oddaný přítel. Má skvělou intuici. Má skvělé manažerské schopnosti. Má spoustu humoru a vtipu. Mysl je rychlá a předvídavá.
svátek: 3 listopad