Historia Dnia Matki

Dzień Matki, który jest obchodzony w Polsce 26 maja, sięga starożytnych czasów Greków i Rzymian. Jest ściśle związany z kultem matek-bogiń, które były symbolami płodności i urodzaju. Zwyczaj oddawania szacunku matkom powrócił w XVI wieku w Anglii i nazywał się „Niedzielą u Matki” (Mothering Sunday), początkowo obchodzono ten dzień poprzez wizytę w katedrze, gdzie modlono się w intencji wszystkich matek. Dorosłe dzieci odwiedzały swoje domy rodzinne. „Niedziela u Matki” wypadała w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dzień ten był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie mamie drobnych podarunkówkwiatów, słodyczy. W zamian mama błogosławiła swoje dziecko. Zwyczaj ten przetrwał do XIX wieku, a ponownie zaczęto go obchodzić po II wojnie światowej. W Polsce Dzień Matki po raz pierwszy obchodzono w 1923 roku w Krakowie.

Stanach Zjednoczonych Dzień Matki ma nieco inną historię. W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy (Mother’s Work Days), natomiast od 1872 Julia Ward Howe (słynna amerykańska działaczka społeczna, aktywistka polityczna i pisarka) zaczęła popularyzować Dzień Matek dla Pokoju(Mother’s Day for Peace). Córce Ann Marie Revves Jarvis, Ann Jarvis udało się ustanowić w 1905 roku Dzień Matki. Wraz z upływem czasu święto to rozpowszechniło się na całe USA. W 1914 roku Kongres USA uznał Dzień Matki, który przypada na drugą niedzielę maja, za święto narodowe.