Imiona litera L

Imiona litera L.

Lech – odważny, ale i zmienny. Często dobry, ale i niestały. Przy niesprzyjających warunkach nawet obłudny. Lubi pieniądze, wygody, dobre warunki bytu. Sprytny.
Imieniny: 28 lutego, 12 sierpnia
Leon – odważny, bojowy, władczy. Dobry mówca. Posiada zdolności przywódcze. Trochę leniwy i ospały.
Imieniny: 20 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 19 kwietnia, 22 kwietnia, 12 czerwca, 28 czerwca, 3 lipca, 17 lipca, 20 lipca, 10 listopada, 16 listopada
Leonard – odważny i silny w swoich poczynaniach. Dąży do władzy i posiada zdolności przywódcy.
Imieniny: 27 lutego, 6 listopada, 26 listopada, 27 listopada
Leopold – dobry dowódca w wojsku i przywódca ludu. Nie zrażają go przeszkody, lubi je pokonywać. Śmiało broni swojego stanowiska.
Imieniny: 15 listopada
Longin – lubi spokój i rozmyślania. Chętnie przebywa w odosobnieniu. W towarzystwie nudny. Mało obrotny. Niejednokrotnie bywa niezdarny.
Imieniny: 15 marca, 2 maja, 29 października
Lubomir – dobry i szlachetny. Dobry rozjemca. Przez swój stosunek do innych zjednuje sobie szacunek i uznanie.
Imieniny:
Lucjan – pogodny, dobry, prawy i uczciwy. Posiada dar zjednywania sobie ludzi. Wrażliwy. Lubi spokój.
Imieniny: 7 stycznia, 11 lutego, 27 maja, 13 czerwca
Ludwik – posiada cechy dobrego wojownika, głośnego i sławnego. Lubi przewodzić innym . Opiekuńczy i zaradny. Zawsze dąży do osiągnięcia przewagi nad przeciwnikiem.
Imieniny: 31 stycznia, 15 marca, 19 sierpnia, 25 sierpnia, 9 października

Łukasz – metodyczny, wszystko analizujący. Cechuje go dobra pamięć. Posiada zdolności kierownicze. Lubi rozkazywać. Jest ograniczony w działaniu.
Imieniny: 17 lutego, 22 kwietnia, 10 września, 18 października, 31 października