jul

jul

Ingen vet den sanne datoen for Jesu fødsel! Denne datoen er ikke spesifisert i Bibelen, så hvorfor feirer vi hans fødsel 25 av desember? På samme måte skjedde sannsynligvis ikke Jesu fødsel i e.Kr.. A.D., men litt tidligere. Et sted mellom 2BC og 7BC (før Kristus).

Den første innspilte julefeiringen fant sted 25 desember 336. på den romerske keiseren Konstantins tid (han var den første kristne romerske keiseren). Noen år senere erklærte pave Julius I offisielt, at Jesu fødsel skulle feires 25 av desember.

Det er mange forskjellige forklaringsteorier, hvorfor feires jul 25 av desember. Tidligere i den kristne tradisjonen ble det adoptert, at 25 Mars var dagen, der Mary sa, at hun skulle føde en sønn Jesus. (Kunngjøring). Ni måneder etter 25 mars er 25 av desember.

Julen ble også feiret av den tidlige kirken 6 januar, når det i dag er helligtrekongerfesten og Jesu dåp. Jesu dåp ble i utgangspunktet sett på som viktigere enn hans fødsel.