Vianoce

Vianoce

Nikto nepozná skutočný dátum Ježišovho narodenia! Tento dátum nie je v Biblii špecifikovaný, tak prečo oslavujeme Jeho narodenie 25 decembra? Podobne ani Ježišovo narodenie sa pravdepodobne neudialo v n.. A.D., ale trochu skôr. Niekde medzi rokmi 2 pred Kristom a 7 pred Kristom (pred Kristom).

Uskutočnili sa prvé zaznamenané vianočné oslavy 25 decembra 336. za čias rímskeho cisára Konštantína (bol prvým kresťanským rímskym cisárom). O niekoľko rokov neskôr pápež Július I. oficiálne vyhlásil, že sa bude oslavovať narodenie Ježiša 25 decembra.

Existuje mnoho rôznych vysvetľujúcich teórií, prečo sa oslavujú vianoce 25 decembra. V kresťanskej tradícii to bolo prijaté skôr, že 25 Marec bol ten deň, v ktorom Mária povedala, že porodí syna Ježiša. (Zvestovanie). Po deviatich mesiacoch 25 Marec je 25 decembra.

Vianoce slávila aj raná Cirkev dňa 6 Januára, keď je dnes sviatok Zjavenia Pána a Ježišov krst. Ježišov krst sa spočiatku považoval za dôležitejší ako jeho narodenie.