Formalności związane ze ślubem

Formalności związane ze ślubem cywilnym

Ślub cywilny jest forma zawarcia związku małżeńskiego z punkty widzenia prawa. To po tym ślubie małżeństwo uznawane jest przez wszelkiego typu organy administracyjne oraz urzędy.

Ślub cywilny jest forma zawarcia związku małżeńskiego z punkty widzenia prawa. To po tym ślubie małżeństwo uznawane jest przez wszelkiego typu organy administracyjne oraz urzędy.

Do USC młodzi muszą zgłosić się na co najmniej 31 dni przed planowaną data ślubu – obecność obu współmałżonków jest obowiązkowa.

Para wypełnia pisemne zapewnienie o braku jakichkolwiek przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Podejmuje decyzje jakie nazwisko będą nosili po ślubie oni sami oraz ich dzieci.

Uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 80zł.

Dokumenty potrzebne:

  • dowód osobisty
  • Skrócony odpis aktu urodzenia
  • Skrócony opis aktu małżeństwa, z konieczna adnotacja o rozwodzie (dot. Rozwodników)
  • Skrócony odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka (dot. Wdowców).

Formalności związane ze ślubem kościelnym

Para do kancelarii powinna się zgłosić na około 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.

Dokumenty potrzebne:

Dowody osobiste

Metryki chrztu z zawarta informacja o sakramencie bierzmowania

Na 3 miesiące przed datą ślubu spisywany jest protokół przedślubny w kancelarii parafialnej. W tym czasie potrzebne są dokumenty:

Dowody osobiste

Metryki chrztu

Świadectwo nauk religii

Zaświadczenie z USC o braku jakichkolwiek okoliczności, które mogą wykluczyć zawarcie związku małżeńskiego

Po spisaniu protokołu przedślubnego młodzi powinni przystąpić do pierwszego z dwóch sakramentu spowiedzi i pokuty, którego potwierdzenie odbycia przedkładamy kapłanowi.

Należy pamiętać o odbyciu Spotkań Przedmałżeńskich, które są obowiązkowe.

Tydzień  przed terminem ślubu udajemy się do kancelarii parafialnej, tym razem towarzyszą nam świadkowie. W trakcie tego spotkania musimy przedłożyć kolejne dokumenty i zaświadczenia:

Dowody osobiste

Zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich wraz z adnotacją o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej

Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi niedzielnych.

Świadkowie dostarczają jedynie dowody osobiste

W sytuacji, kiedy świadek nie może stawić się w kancelarii parafialnej, młodzi mogą dostarczyć odpowiednie dane do księdza ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, wykonywany zawód, wyznanie).

Ślub z cudzoziemcem

Aby cudzoziemiec mógł zawrzeć związek małżeński w Polsce musi dostarczyć:

Paszport

Przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego akt urodzenia

Zaświadczenie prawne o zdolności do zawarcia małżeństwa – może je uzyskać w ambasadzie swojego kraju

Niektóre kraje nie wydają takiego zaświadczenia, wtedy należy zwrócić się do sądu rodzinnego o zgodę na zawarcie związku małżeństwa bez zaświadczenia – na zgodę czeka się do 3 miesięcy – musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Polak za granicą może wziąć ślub w zagranicznym USC lub przed polskim konsulem, musi dostarczyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.