Tekst przysięgi małżeńskiej

Tekst przysięgi małżeńskiej

Pan Młody:

Ja …(imię Pana Młodego) biorę sobie Ciebie…(imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

przy wymianie obrączek Pan Młody mówi:

…(imię Panny Młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Panna młoda

Ja …(imię Panny Młodej) biorę sobie Ciebie…(imię Pana Młodego) za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. następnie te same słowa powtarza Pani Młoda…

przy wymianie obrączek Panna Młoda mówi:

…(imię Pana Młodego) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.