Biznesowe życzenia z logo firmy

Biznesowe życzenia z logo firmy

Sprawne działanie firmy zależy od wielu czynników. Najprostszym ekonomicznym założeniem jest teoria mówiąca o tym, że funkcją przedsiębiorstwa jest generowanie zysków. To proste i powierzchownie trafne założenie. Na dłuższą metę takie podejście nie ma jednak racji bytu. Na sprawną działalność przedsiębiorstwa składają się bowiem różne czynniki. Są nimi między innymi logistyka, sprawne zarządzanie, działania konkurencji, jednym z kluczowych czynników wpływających na działalność jest jednak komunikacja. Komunikację w przedsiębiorstwie definiuje się zazwyczaj jako promocję lub Public Relations. To skojarzenia poprawne, jeśli są odpowiednio rozumiane. Komunikacja jest bowiem kluczowa dla działalności lecz nie tylko ta będąca skierowana na zewnątrz – czyli promocja, ale także a może nawet przede wszystkim ta skierowana do pracowników – wewnętrzna.

Na komunikację przedsiębiorstwa składają się najróżniejsze działania. Jest to na samym początku po prostu rozmowa (zarówno z klientami jak i pracownikami). Skuteczna rozmowa ma na celu przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Innym rodzajem komunikowania są kreatywne materiały promocyjne. Te również kieruje się w dwu kierunkach. Mają one na celu ukazanie pewnego problemu lub nowych rozwiązań i skłonienie do refleksji. Materiały promocyjne rzadko są rzeczowe i merytoryczne. Ich zadaniem jest działać na emocje i wyobraźnię.

Ważnym elementem komunikacyjnym są także wszelkiego rodzaju symbole integracyjne, niekoniecznie będące ubranymi w słowa. Klientów i pracowników świetnie jednoczy przynależność do firmy o danym logotypie czy noszenie firmowych ubrań. Wszelkie tego rodzaju przedmioty budują przywiązanie do firmy. Dzięki niemu możemy liczyć na lojalność zjednoczonych pod banderą danego przedsiębiorstwa.

Poza planowanymi działaniami promocyjnymi, firma powinna wykorzystywać także sytuacje naturalnej komunikacji czyli np.: Święta Bożego Narodzenia.

Święta to cudowny okres by się promować. Nie tylko dlatego, że klienci są wówczas gotowi więcej kupić, ich percepcja jest nieco zmieniona dzięki panującej atmosferze – są przychylniejsi i otwarci.

Firmy wykorzystują to kierując do stałych klientów (ale także do pracowników) firmowe kartki świąteczne lub zaproszenia na wigilię, opatrzone logo firmy. Kartki tego typu zachowane są w kolorystyce firmy i w warstwie tekstowej przekazują misję i wizję organizacji. Jest to gest skierowany do odbiorcy mający pokazać, że przedsiębiorstwo dba o niego i pamięta o nim także podczas świąt.