Dzień św. Marka (25 kwietnia)

Dzień św. Marka (25 kwietnia)

Święty Marek, autor Ewangelii, był kuzynem Barnaby i jednym z pomniejszych urzędników w synagodze. Prawdopodobnie towarzyszył św. Piotrowi w misyjnych podróżach. Jego Ewangelia powstała przypuszczalnie w Rzymie na podstawie opowieści św. Piotra. Święty Marek był pierwszym biskupem Aleksandrii, a później zasłużył się Wenecji. Trunkiem godnym uroczystości związanych z dniem św. Marka jest wino stołowe typu włoskiego, które podkreśla związki świętego z tym krajem.

Zgodnie ze starą tradycją z okazji dnia św. Marka wypiekano tzw. dumb cake (dosł. nieme ciasto), z którego wróżono przyszłość. Przygotowywały je trzy panny w przeddzień uroczystości. Podczas pracy musiały zachować absolutne milczenie. O północy kosztowały po kawałku ciasta i w milczeniu udawały się na spoczynek. Jeśli dziewczętom pisane było małżeństwo, cienie ich przyszłych mężów miały podążyć za nimi do sypialni lub zapukać do ich drzwi.