Dzień św. Swituna (2 lipca)

Dzień św. Swituna (2 lipca)

Deszcz w dzień św. Swituna wróży 40 dni słoty. W tym dniu tradycja nakazuje składanie datków w kościele, które mają ubłagać świętego, żeby deszczem „ochrzcił młode jabłka”. Toteż najodpowiedniejszym napojem dla uczczenia tego święta jest właśnie wino jabłkowe.

Św. Switun od roku 852 był biskupem Winchesteru. Piastował również stanowisko doradcy króla Wessex – Egberta i nauczyciela królewskiego syna Ethelwulfa. Po śmierci jego szczątki kilkakrotnie zmieniały miejsce pochówku – na początku grób św. Swituna mieścił się pod murami kościoła, następnie świętemu ufundowano grobowiec we wnętrzu. Ostatecznie jego trumna spoczęła w nowo wybudowanej katedrze, która została zniszczona podczas reformacji.