Problem ery

Problem ery

Kalendarz juliański uporządkował wiele spraw związanych z rachubą czasu, ale nie wszystkie. Liczenie mijających lat od założenia Rzymu nie upowszechniło się. Obowiązywała raczej „era konsularna”, tj. liczenie lat według urzędujących konsulów bądź cesarzy. …