Kalendarz gregoriański

Kalendarz gregoriański

Pierwszy projekt reformy kalendarza juliańskiego zgłoszono już w XIV w. Reformą zajął się Kościół katolicki, przedstawiając ją na soborach powszechnych w Konstancji i Bazylei. Na soborze bazylejskim w 1435 r. dyskutowano m. in. …