Konfirmacja

Konfirmacja

W wyznaniach protestanckich oznacza uroczyste przyjęcie młodzieży do gminy kościelnej (jej odpowiednikiem w wyznaniach katolickich jest bierzmowanie).

W okresie wczesnego chrześcijaństwa konfirmacja i chrzest, w których uczestniczyli wyłącznie dorośli, miały podobne znaczenie. Gdy zaczęto chrzcić niemowlęta, do konfirmacji przystępowały …