Czas pod znakiem atomu

Czas pod znakiem atomu

Od pierwszego zegara-gnoamonu do „szynki z Portioi”, czyli zegarka słonecznego noszonego w charakterze wisiorka, minęło parę tysięcy lat. Od „szynki z Portici” do „jaja norymberskiego” — 1 500 lat. Ale potem …

Zegarowe cuda

Zegarowe cuda

Zegary i zegarki opanowały świat. Wyrabiano je w wielu krajach europejskich, w Japonii i Chinach.

Polska też słynęła z zegarów. Nasi mistrzowie wyrabiali je już w pierwszych łatach XV wieku. Wielką sławę zdobył zwłaszcza Leonard Wunderlich z Krakowa. …

Zegary wahadłowe

Zegary wahadłowe

Następnym, ważnym osiągnięciem w technice zegarowej stał się zegar wahadłowy, skonstruowany w 1656 r. przez holenderskiego uczonego, Christiana Huygensa (1629—1695).

Był to zupełnie nowy typ czasomierza, odznaczający się dużą dokładnością. Wahadło bowiem odchyla się równomiernie, powodując równomierne obracanie …

Doba w pierwszych wiekach

Doba w pierwszych wiekach

Spory wpływ na zmianę pojęć dotyczących pomiaru czasu wywarli duchowni chrześcijańscy i mahometańscy. Jak wiemy, zgodnie z nakazem Mahometa, Arabowie musieli odmawiać modlitwy o określonych porach dnia. Kościół chrześcijański też narzucał podobne obowiązki. W II i …

Zegary piaskowe

Obok zegarów wodnych używano zegarów piaskowych. Budowano je podobnie jak wodne, a więc — na zasadzie dwóch naczyń.

Czy znano je już w starożytności? Trudno powiedzieć. Najstarsze dowody pojawienia się ich pochodzą bowiem z „epoki arabskiej”. Można jednak przypuszczać, …

Czas wodą pisany

Czas wodą pisany

Zegary słoneczne to urządzenia do odczytywania czasu na podstawie wskazań danych przez przyrodę. Zegarem niezależnym od pozornego ruchu Słońca wokół Ziemi był zegar wodny.

Oparto go na prostej zasadzie dwóch naczyń. Czas odmierzał przepływ wody z jednego …

Pierwsze zegary

Pierwsze zegary

Skoro ludzie podzielili dobę na godziny (podział doby na dzień i noc był oczywiście dziełem bogów), musieli owe godziny liczyć i oznaczać. Konieczne więc stały się czasomierze.

Najdawniejszym sposobem mierzenia czasu i określania pory dnia było wykorzystanie cienia …