KALENDARZE NA WSCHODZIE I NA ZACHODZIE

KALENDARZE NA WSCHODZIE I NA ZACHODZIE

W różnych krajach w odmienny sposób tworzono kalendarzową rachubę czasu. Wszędzie jednak — niezależnie od kręgu cywilizacyjnego, a także czasu — występowały te same problemy. Przykładem tego mogą być …

JAK PODZIELONO ROK?

JAK PODZIELONO ROK?

„By uniknąć ambarasu Wzięto rok na miarę czasu.
Dzielą go (bardzo wygodnie)
Na miesiące i tygodnie”…

Tak napisał Tadeusz Boy-Żeleński w „Słówkach”. Ale mylił się poeta, bo to wcale nie takie proste i wygodne, a ambarasu było …

A jednak się kręci!

A jednak się kręci!

W czasach starożytnych wyobrażenia o świecie nie zawsze były prawidłowe. Babilończycy np. uważali, że Ziemia jest lądem, który wznosi się ku centralnej górze Ararat, otoczonym zewsząd oceanem. Ponad nim zaś rozciąga się kopuła nieba w kształcie …

7 objawień boskich

7 objawień boskich

Gwiazdy były dziełem bogów. Według wierzenia Greków, powstały za sprawą Zeusa. Początkowo były potomstwem jednego z Tytanów, Astrajosa, a zbuntowawszy się przeciwko Zeusowi, uległy mocy jego piorunów i zdruzgotane rozsypały się po firmamencie świetlistym pyłem… W wierzeniach …

Wspólna orientacja

Wspólna orientacja

Obserwacje nieba osiągnęły wysoki poziom, choć trudno jeszcze mówić o astronomii jako nauce. Rozwijała się ona jednak od najdawniejszych czasów w wielu częściach świata.

Najwcześniej rozwinęła się w środkowej i południowej Ameryce. Dowodem tego są nie tylko wspomniane …

CZŁOWIEK I GWIAZDY

CZŁOWIEK I GWIAZDY

Nie wiemy dokładnie kiedy pojawił się Homo sapiens i kiedy powstały zaczątki cywilizacji ludzkiej. Przyjmuje się, że było to mniej więcej 35—40 tysięcy lat temu. Są jednak dane przemawiające za tym, że stało się to znacznie wcześniej.…