„Uniwersalny” czy „światowy”?

„Uniwersalny” czy „światowy”?

Krytyka kalendarza gregoriańskiego narastała. Trwała przez wiele wieków, ale szczególne jej nasilenie przypadło na wiek XIX i nasze stulecie.

Powstało wiele projektów reformy. Reformy — trzeba to podkreślić — „wewnętrznej”, bo wszyscy projektodawcy uważali, że ta 26-sekundowa …

Kalendarz rewolucyjny

Kalendarz rewolucyjny

Pierwszego zamachu na kalendarz gregoriański dokonała Rewolucja Francuska. Z inicjatywy matematyka, G. Romme’a, Konwent powołał specjalną komisję dla opracowania nowego kalendarza, zrywającego całkowicie z obowiązującym dotychczas kalendarzem „papieskim”. Nowy kalendarz, opracowany przez matematyków (Romme’a i Monge’a) i astronomów …