Czas „prawdziwy”, „średni” i „strefowy”

Czas „prawdziwy”, „średni” i „strefowy”

Wynalazek wahadła i balansu ze spiralą umożliwiły w końcu XVIII w. pomiar czasu z dokładnością do sekundy. A więc minęła epoka zegarów z jedną — godzinową — wskazówką. Wszystkie zegary — kieszonkowe, domowe i wieżowe …

Zegary wahadłowe

Zegary wahadłowe

Następnym, ważnym osiągnięciem w technice zegarowej stał się zegar wahadłowy, skonstruowany w 1656 r. przez holenderskiego uczonego, Christiana Huygensa (1629—1695).

Był to zupełnie nowy typ czasomierza, odznaczający się dużą dokładnością. Wahadło bowiem odchyla się równomiernie, powodując równomierne obracanie …