Kalendarz muzułmański

Kalendarz muzułmański

Kalendarz mahometański został wprowadzony przez Mahometa w 632 r. Odrzucił on stosowaną dotąd przez Arabów rachubę czasu, opartą na systemie księżycowo-słonecznym, z miesiącami przestępnymi i erą, liczoną od tzw. „roku słonia” (tj. roku …