Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych

W święto patrona danej parafii panował zwyczaj celebrowania uroczystości Przebudzenia. Ten okres uważano za najlepszą porę na zasiew pól; jedno z angielskich przysłów mówi: „Gdy liść wiązu jest jak ucho mysie, zasiać jęczmienia …

Dzień św. Wawrzyńca (10 sierpnia)

Dzień św. Wawrzyńca (10 sierpnia)

Wawrzyniec był jednym z diakonów uczestniczących w Rzymie w pontyfikacie Sykstusa II (257-258). Zginął męczeńską śmiercią z rozkazu cesarza Waleriana. Kiedy odmówił oddania kościelnych skarbów, został skazany na śmierć przez spalenie żywcem (według historyków został …

Dzień św. Szymona i św. Judy (28 października)

Dzień św. Szymona i św. Judy (28 października)

Święty Szymon był jednym z dwunastu apostołów, zwanym przez św. Marka Kananejczykiem, a przez św. Łukasza Zelotą (oba imiona odpowiadają jednej hebrajskiej nazwie). Razem ze św. Judą zginął męczeńską śmiercią w Persji, …

Spisek prochowy – noc Guya Fawkesa (5 listopada)

Spisek prochowy – noc Guya Fawkesa (5 listopada)

„Pamiętaj, pamiętaj – 5 listopada, proch, zdrada stanu, spisek, nie ma powodu, by spisek prochowy miał zostać zapomniany. ”

W 1604 r. doszło do spisku, którego celem było wysadzenie londyńskiego parlamentu i …